Üyelik Sözleşmesi

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ
1-Taraflar;
a) www.satis.therasilk.com.tr internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Febs Biyoteknoloji San.ve Tic.Ltd.Şti.; (sözleşmede bundan sonra "SATICI" olarak anılacaktır)
b) www.satis.therasilk.com.tr internet sitesine üye olan internet kullanıcısı (“ÜYE”)
2-Sözleşmenin Konusu;
İşbu Sözleşme’nin konusu Febs Biyoteknoloji San.ve Tic.Ltd.Şti.’nın sahip olduğu internet sitesi www.satis.therasilk.com.tr ‘dan üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir. Üyelik sistemi ile beraber kullanıcı kendisinin belirleyebileceği bir “Kullanıcı adı” ve “Şifre” ye sahip olur. “Kullanıcı Adı” her üye için farklıdır. “Kullanıcı Adı” ve “Şifre” sadece kullanıcı tarafından bilinir. “Şifre” nin gizliliğinin sağlanması kullanıcının sorumluluğundadır. Firmamız kullanıcı ya ait özel bilgileri (e-mail adresi, adres, telefon vb.) 3. kişi ve kurumlara vermeyeceğini taahhüt eder.
3-Tarafların Hak ve Yükümlülükleri;
3.1. Üye, www.satis.therasilk.com.tr internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, www.satis.therasilk.com.tr’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
3.2. Üye, www.satis.therasilk.com.tr tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından www.satis.therasilk.com.tr’ya karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, www.satis.therasilk.com.tr’nın sözkonusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.
3.3. Üye www.satis.therasilk.com.tr internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.
3.4. Üye, www.satis.therasilk.com.tr internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.
3.5. www.satis.therasilk.com.tr internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin www.satis.therasilk.com.tr’yla hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. www.satis.therasilk.com.tr’nın üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
3.6. www.satis.therasilk.com.tr üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.satis.therasilk.com.tr internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden www.satis.therasilk.com.tr’den tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.
3.7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.
3.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, www.satis.therasilk.com.tr’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde www.satis.therasilk.com.tr’nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.,
3.9. Üye, Firmamız Web Sitesi üzerinde ki servislerin ve yazılımların telif hakkının ipektr.com a ait olduğunu bilmelidir. Üye, Firmamız Web sitesi üzerinde ki hiç bir bilgiyi 3. şahıslar ile paylaşamaz.
3.10.Üyenin kullanıcı adı ve şifresini başka kişilerin kullanması tamamen üyenin sorumluluğu altındadır.
3.11. Üye şifresi ile yapılan işlemlerin sorumluluğu Üyenin kendisine aittir ve üye sitedeki işlemlerin bitiminden sonra çıkış yapmak zorundadır.
4– İşlemlerin Yapılması;
Üyelik bölümünden giriş yapılarak üye daha fazla seçeneğe ve avantaja kavuşabilir. Bu seçenek ve avantajlar Firmamız Web Sitesi üzerinden bildirilecektir.
5-Uygulanacak Hukuk Ve Yetkili Mahkeme;
İş bu sözleşmeden doğabilecek her türlü ihtilafın hal yeri Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleridir
6-Yürürlülük;
Kullanıcı kayıt formunu doldurup formun altında bulunan “Üyelik Sözleşmesini Okudum ve Kabul Ediyorum” alanını onaylayıp Gönder butonuna bastıktan sonra bu sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer